Machinale goudsbloemenoogst

 

Doel: Goudsbloem is een innovatieve nicheteelt die omwille van de diverse afzetmogelijkheden ook voor Vlaamse landbouwers een groot potentieel heeft. Een cruciaal knelpunt voor de verdere ontwikkeling van deze teelt is de beschikbaarheid van machines voor de oogst van de bloemen. Binnen dit project wordt gezocht naar machinale oogsttechnieken die een zo efficiënt mogelijke, kwaliteitsvolle oogst van de bloemen toelaten.

Hoe het werkt: Een prototype oogstmachine voor kamille werd aangepast zodat ze voor de oogst van goudsbloemen kan worden gebruikt. De machine bestaat uit een draaiende trommel met 6 kammen die door het gewas bewegen. Doordat de trommel tegen de rijrichting in draait, worden de bloemen omhoog tussen de kammen getrokken en zo geplukt. Een draaiende borstel haalt de geplukte bloemen uit de kammen en brengt ze op de transportband die naar een opvangsysteem leidt.

Testmachine voor oogst van goudsbloemen

Living lab aanpak: Diverse landbouwers tonen belangstelling voor de teelt van goudsbloemen. ILVO werkte daarom via een leernetwerk met enkele landbouwers, machineconstructeurs en het proefcentrum Herent een prototype uit voor een bloemenoogstmachine. Het prototype wordt op een iteratieve manier verbeterd o.b.v. de resultaten die behaald worden bij de oogst van praktijkpercelen. Tegelijk worden ook verwerkende bedrijven bij het project betrokken om benodigde kwaliteitsnormen voor de goudsbloemen mee te nemen bij de ontwikkeling van de oogstmachine.

Relevantie: Door diverse stakeholders bij de ontwikkeling van de oogstmachine te betrekken kunnen zowel de noden van de landbouwers als die van de afnemer (kwaliteit, rendabiliteit) in rekening worden gebracht. Dit resulteert in een efficiënte oogstmachine waarmee het geoogste product aan de eisen van de afnemer van de bloemen voldoet.

 
Proefcentrum Herent logo
 
ILVO logo