Aanpak

 

Samen innoveren

Het Living Lab Agrifood Technolgy stimuleert de ontwikkeling van innovatieve technologische oplossingen in de agro-voedingsketen door samenwerking met verschillende stakeholders. 

logo EnollOnze aanpak volgt hierin het framework en de principes van het European Network of Living Labs (ENoLL). 

We staan volledig achter het concept user driven innovation. Dit betekent enerzijds dat we luisteren naar vragen en noden van eindgebruikers van technologie (landbouwers, loonwerkers, voedingsverwerkende bedrijven) en kijken naar uitdagingen in de praktijk. Anderzijds betekent dit ook dat we ook hun sterke praktijkkennis erkennen (tacit knowledge) en zoveel mogelijk willen benutten bij nieuwe ontwikkelingen. Door interactie met stakeholders uit de sector kunnen we de uitdagingen uit de praktijk capteren, die vervolgens het uitgangspunt vormen voor technologische innovatieprojecten die binnen ons Living Lab worden uitgewerkt. In deze projecten passen we co-creatie toe, we gaan met verschillende spelers uit de sector samenwerken doorheen het ganse ontwikkelingsproces: we wisselen op een open manier kennis en ervaring uit, werken aan prototypes en testen en evalueren deze in praktijkomstandigheden. Door verschillende partijen samen aan tafel te brengen (multi-stakeholder aanpak) bekijken we het probleem vanuit verschillende perspectieven, met aandacht voor de meerwaarde voor de verschillende partners, wat leidt tot een snellere en efficiëntere ontwikkeling van nieuwe oplossingen. 

Cocreatie

Deze co-creatieve aanpak biedt voordelen voor zowel de eindgebruikers als de technologieproducenten. Uit navraag bij landbouwers en voedingsproducenten blijkt dat de door producenten aangereikte technologie vaak geen adequaat antwoord biedt op de noden uit de praktijkomgeving. Bovendien geven gebruikers aan erg onzeker te staan tegenover de implementatie van nieuwe technologie en vaak de meerwaarde voor hen vaak onvoldoende duidelijk is. Aan de andere kant hebben kleinschalige machine- en technologieproducenten vaak onvoldoende innovatiecapaciteit voor deze innovatieve ontwikkelingen (beperkte R&D), die vaak een multi-disciplinaire benadering vragen. Door met stakeholders en experten uit de sector samen te zitten en ervaring en kennis uit te wisselen, verzekert de producent zich van een markt voor zijn technologie die specifiek gericht is op zijn doelpubliek en verhoogt de adoptie in de praktijk. 

Precisietechnologie getest in de praktijk

De uitgebreide expertise en infrastructuur van ILVO stelt het living lab in staat om nieuwe technologie op een onafhankelijke manier te evalueren in praktijkomstandigheden vanuit een technisch, economisch, sociaal en ecologisch perspectief. De proefvelden, -stallen en -serres, alsook de meer dan 40 geaccrediteerde labo’s en de Food Pilot (een voedingspilootfabriek) van ILVO kunnen voor praktijktesten worden gebruikt. Daarnaast worden ook praktijktesten uitgevoerd rechtstreeks op landbouwbedrijven en bij voedingsproducenten uit ons netwerk. Precisietechnologie kan op die manier worden ontwikkeld en getest in praktijkomstandigheden om toepasbaarheid en optimaal functioneren bij de eindgebruiker te garanderen. De hands-on ervaring met nieuwe technologie passen we rechtstreeks toe om op verschillende manieren eindgebruikers op een objectieve manier te kunnen adviseren. 

Advies op maat

Het Living Lab Agrifood Technology wil een aanspreekpunt zijn voor al uw vragen rond technologie voor de landbouw en voedingssector. Met onze infrastructuur, experts met multidisciplinaire expertise, ons uitgebreide netwerk en praktijkervaring met de laatste nieuwe precisietechnologie hebben we de nodige kennis en ervaring in huis om genuanceerd advies te geven rond de implementatie van precisietechnologie in de stal, serre, het veld of de fabriekshal.

Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.