sustainable pig production graph
 

Vleesvarkenbedrijven die gebruik maken van innovatieve sensoren en camera’s om allerhande parameters zoals klimaat, individueel gewicht, voederopname en watergebruik te bepalen, produceren heel wat data. Ook in andere stappen van de keten wordt heel wat informatie verzameld. Om deze bronnen van big data maximaal te benutten is nood aan nieuwe technieken en computationeel rekenvermogen.

Binnen het H2020 project CYBELE, leidt ILVO een piloot case met als doel de duurzaamheid van varkensvleesproductie, van stal tot en met het slachthuis, te verbeteren. Dit gebeurt door toepassing van High Performance Computers (HPC) en Cloud infrastructuur die binnen het framework van het CYBELE project worden ontwikkeld. ILVO mikt op een verbetering van diergezondheid en –welzijn, op een hogere productie-efficiëntie en nauwkeurigere bepaling van karkas en vleeskwaliteit.